3 spominjanja za upit:

Marijan Srdarev

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Melanija Srdarev

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Lovre Srdarev

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.