4 spominjanja za upit:

Nenad Smokrović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tatjana Smokrović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Štefica Smokrović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marica Smokrović-Frankić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.