2 spominjanja za upit:

Slavenka Ercegović-Pavlović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Slavenka Drakulić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.