5 spominjanja za upit:

Simone Bucarica

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1705.

Simone Federico

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Federico Simone

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Simone

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Simone

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.