8 spominjanja za upit:

Dora Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ivan Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Janko Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Josip Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Nikola Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stjepan Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Tomo Severec

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Josipa Severec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.