4 spominjanja za upit:

Nikša Sesartić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Plamenka Sesartić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vedran Sesartić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dražen Sesartić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.