10 spominjanja za upit:

Selma Fleisclihacker

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Selma Rosenberg

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Selma Malagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Mijatović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Pernar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Smajić Grbavac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Šogorić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Čamdžić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Cvijetić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Orlandini

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.