3 spominjanja za upit:

Sanjica Dolovski

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Sanjica Jakopec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Sanjica Faletar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.