100+ spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (3) 1906 (12) 1917—1925 (10) 1926—1933 (10) 1935—1937 (6) 1938 (14) 1942 (9) 2007 (40)

Ruža Posilović

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ruža Cvetković

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ruža Car

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ruža Batušić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Križanić Čović

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Novosel

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Bermanec

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Arbanas

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Pletikapić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Ruža Puhalo

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

  • Str. 1 od 10.
  • Next