22 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1929 (5) 2007 (17)

Romana Benašić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Romana Tomina Paškvan

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Romana Kučau

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Romana Grubišić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Romana Tonković

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1929.

Romana Tandara

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Romana Družijanić Bekavac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Romana Dubajić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Romana Dmitrović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Romana Maradin

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.