3 spominjanja za upit:

Tomislav Reškovac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marijana Trpčić Reškovac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Danijel Reškovac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.