8 spominjanja za upit:

Stjepan Ptičar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

John Ptichar

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1932.

Mirjana Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vladimir Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragan Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Adela Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zvonko Ptičar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.