7 spominjanja za upit:

Nikola Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomko Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Radoje Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vedran Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zoran Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Kazimir Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Kažimir Pribilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.