7 spominjanja za upit:

Emilija Matana Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladenko Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Igor Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nataša Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jakica Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jelena Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jurica Prižmić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.