1 spominjanja za upit:

Daniela Melnjak-Pr

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.