5 spominjanja za upit:

Stjepan Polančec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Polančec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Damir Polančec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragica Polančec-Fodor

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladen Polančec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.