64 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (9) 1906 (11) 1917 (10) 1923—1930 (8) 1938 (4) 1942 (9) 2007 (13)

Catharina Pintar

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

Petar Pintar

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1736.

Ivan Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mijo Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Pero Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mile Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Gjuro Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franjo Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mibalj Pintar

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Mara Pintar

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.