2 spominjanja za upit:

Petrana Gajdoš

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

Petrana Brečić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.