1 spominjanja za upit:

Josip Paurević

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.