4 spominjanja za upit:

Patrik Čavar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Patrik Ćavar

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Patrik Semialjac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Patrik Pintarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.