2 spominjanja za upit:

Paola Korošec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Paola Glavan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.