4 spominjanja za upit:

Palma

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Palma

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Palma

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Palma Katalinić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.