8 spominjanja za upit:

Tadija Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ratomir Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Anđelko Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Goran Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Opačak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.