2 spominjanja za upit:

Nermin Halilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nermin Ibrahimović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.