5 spominjanja za upit:

Mirza Halilović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirza Abdurahman Malić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirza Mešić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirza Šabić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mirza Spahić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.