4 spominjanja za upit:

Milenka Marković

Izvor: 'Alumni FFZG , godina 1935.

Milenka Dešković-Vukasović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milenka Gregov

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milenka Vlajčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.