3 spominjanja za upit:

Milanka Kljaić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milanka Mrčela

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Milanka Opačić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.