11 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1917 (3) 2007 (8)

Zsombor Miksa

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Josip Miksa

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Rezso Miksa

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Marijan Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tihana Mikša Perković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Štefanija Sirovec-Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branko Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Branko Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dragutin Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ivan Mikša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.