14 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1942 (6) 2007 (8)

Mattessa Franciskovich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1692.

Petar Mateša

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Josip Matesa

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Mateša Malej

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Josip Mateša

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1924.

Rudolf Mateša

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ivan Mateša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Neven Mateša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mijo Mateša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Mateša

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.