6 spominjanja za upit:

Marijan Marunica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vesna Marunica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Hrvoje Marunica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Svjetlana Marunica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljubica Marunica Oršolić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marko Marunica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.