1 spominjanja za upit:

Marita Urlić-Radić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.