5 spominjanja za upit:

Marinela Vrankić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marinela Grbčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marinela Somek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tihomir Marinelić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vicko Marinelić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.