3 spominjanja za upit:

Marika Berberović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marika Šafran-Berberović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marika Ciprijanović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.