2 spominjanja za upit:

Miho Mariyanich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1736.

Pk. Marijanić Mara

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.