100+ spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1669 (7) 1683—1701 (10) 1705—1742 (9) 1749—1750 (9) 1754—1842 (10) 1902 (175) 1906 (336) 1917 (201) 1923 (153) 1924 (94) 1925 (39) 1926 (99) 1927 (141) 1928 (88) 1929 (202) 1930 (177) 1931 (18) 1932 (31) 1933 (119) 1935 (74) 1936 (43) 1937 (21) 1938 (154) 1942 (189) 1943 (1) 2007 (528)

Maria Jacich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1571.

Maria Chuchich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1571.

Maria Vitali

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1606.

Maria Bencovich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1614.

Anna Vlaich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1642.

Anna Jeduaij

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1664.

Anna Pustakovich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1669.

Anna Putak

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Anna Borossa

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Anna Koosz

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

  • Str. 1 od 10.
  • Next