6 spominjanja za upit:

Marčelo Baćac

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marčelo Brajnović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marčelo Tenčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Anton Marčelo Popović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marčelo Starčić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marčelo Kuzma

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.