3 spominjanja za upit:

Nikola Malkoč

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Snježana Malkoč

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marijan Malkoč

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.