3 spominjanja za upit:

Enver Malagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Selma Malagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Fatmir Malagić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.