17 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1938 (7) 2007 (10)

Ivan Mak

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Dragutin Mak

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Jochan Mak

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

John Mack

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

Mary Mack

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

Ana Mak Ud

Izvor: 'Telefonski Imenik iz 1938. , godina 1938.

B Mak Magdić

Izvor: 'Telefonski Imenik iz 1938. , godina 1938.

Darko Mak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mario Mak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Snježana Mak-Babić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.