3 spominjanja za upit:

Darko Maganić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jurica Maganić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Aleksandra Maganić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.