1 spominjanja za upit:

Antonela Mađor-Božinović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.