6 spominjanja za upit:

Loredana Floričić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Loredana Fable-Grgurić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Loredana Jašić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Loredana Lolić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Loredana Štok

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Loredana Labinac Peteh

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.