6 spominjanja za upit:

Ljiljanka Vokić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljanka Grljušić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljanka Stolnik

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljanka Laslavić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljanka Pavlica

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljanka Kolenić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.