4 spominjanja za upit:

Prikaži u svim izvorima.

Lilijana Mocimunich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1705.

Ljiljana Žuvić Antica

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Ljiljana Šarić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ljiljana Šarić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.