100+ spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1942 (4) 2007 (182)

Lilijana Mocimunich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1705.

Ljiljana Žuvić Antica

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1935.

Ljiljana Šarić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ljiljana Šarić

Izvor: 'Brzoglasni imenik NDH , godina 1942.

Ljiljana Valenčak-Tonković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljana Valentak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljana Veličan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljana Vrcić-Kiseljak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljana Vranešić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ljiljana Vedriš-Krnjak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

  • Str. 1 od 10.
  • Next