1 spominjanja za upit:

Ljiljana Lepan

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.