7 spominjanja za upit:

Julka Lemić

Izvor: 'Ljetopis društva Svetog Jeronima. , godina 1906.

Milan Lemić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1938.

Anka Lemić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1938.

Zdravko Lemić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vesna Lemić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Petar Lemić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Lemić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.