61 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1902 (10) 1906 (16) 1917—1924 (10) 1927—1943 (9) 2007 (16)

Jacobi Lacko

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1691.

Lacko Nesek

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Lacko Brežak

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Lacko Baršić

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Hinkobrav Lacko

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Ivau Lacko

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Franjo Lach

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Lacko Kalilina

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Stjepan Lacko

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Lacko Peluc

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.