4 spominjanja za upit:

Anna Kurteš

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1924.

Manda Kurteš

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1924.

Kurteš

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Ljiljana Kurteš

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.