3 spominjanja za upit:

Damir Kurtanjek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dražen Kurtanjek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Želimir Kurtanjek

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.